3/8/2012 12:03:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Anh và em khoác ba lô lên tàu Con tàu đưa ta đến miền Trung Tàu dừng lại, đường chưa thông Xe đưa ta đến tận cùng đất nước Đó là ngày anh từng mong ước Tháng 2 năm 76 ngày 12 Giải phóng miền Nam mới hơn 9 tháng Ngày hành quân của thầy - trò Trường Đại học Thủy lợi
 

Các tin khác