11/6/2014 11:07:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy Lợi kính mời các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên đã và đang công tác tại Trường Đại học Thủy Lợi, các cựu sinh viên các sinh viên đã từng được nhận học bổng khuyến học "Lê Văn Kiểm và Gia đình" về dự chương trình kỷ niệm 5 năm quỹ học bổng "Lê Văn Kiểm và gia đình"
 

Các tin khác