9/16/2016 11:44:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2016

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2016 như sau:

Mức học bổng 15.000.000 đồng/sinh viên Tổng số suất là 26

Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó và Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc.

 Điều kiện, tiêu chuẩn và nguyên tắc xét chọn, mẫu biểu đính kèm xem tại đây

Biên tập: Bình Dương 

 

 

Các tin khác