3/8/2012 4:25:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Năm học 2007 - 2008, Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục cấp 110 học bổng đi thực tập sau đại học ngắn hạn từ 3 tuần đến 6 tháng cho công dân Việt Nam đang giảng dạy, làm việc và nghiên cứu trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp nhà nước trong khuôn khổ chương trình hợp tác kinh tế kỹ thuật ITEC.

Đối tượng và điều kiện chung dự tuyển:

-  Là công dân Việt Nam đang công tác (biên chế hoặc hợp đồng dài hạn) tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.  

- Tuổi dưới 50 tính đến thời điểm nộp đơn. Ngoài ra có một số chương trình có yêu cầu cụ thể về độ tuổi.

- Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, được cơ quan cử đi học.  

- Có bằng tốt nghiệp đại học dài hạn trở lên. Các văn bằng phải phù hợp hoặc gần với ngành dự tuyển.

- Thông thạo tiếng Anh. Tuỳ theo yêu cầu của từng chương trình, các ứng viên sẽ được Đại sứ quán ấn Độ tại Hà Nội kiểm tra tiếng Anh trước khi gửi hồ sơ sang phía ấn Độ để xem xét.

Hồ sơ dự tuyển (1 bộ bằng tiếng Việt):

- Bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ kèm theo bảng điểm; giấy khai sinh; quyết định tuyển dụng biên chế hoặc hợp đồng lao động; chứng chỉ tiếng Anh còn trong hạn sử dụng.  

- Phiếu đăng ký đi thực tập, bồi dưỡng, học sau đại học ở nước ngoài (theo mẫu trên trang web: www.hed.edu.vn).

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp ( đề nghị ghi rõ xin học khoá học nào và trong thời gian nào).

Hồ sơ dự tuyển nộp về Vụ Đại học và Sau Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội trước ngày 15/5/2007.

Dân trí

Các tin khác