9/6/2016 10:40:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Các Tân sinh viên trúng tuyển đợt xét tuyển vào Trường Đại học Thủy lợi chưa thể nhập học trong các ngày 5 & 6 tháng 9 do nhiều lý do khác nhau có thể nhập học những ngày tiếp theo với các quy trình nhập học cụ thể sau:
 
Biên tập: Bình Dương 

Các tin khác