3/11/2016 9:46:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
(TLU) Ngày 8/3/2016 vừa qua tại Hội trường 123 - A1, Trường Đại học Thủy lợi 175 Tây Sơn , Đống Đa, Hà Nội. Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Lê Quốc Toàn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở Việt Nam”


Thông tin về tác giả:

Họ và tên: Lê Quốc Toàn – Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/11/1963; Nơi sinh: Quyết Thắng – Ninh Giang – Hải Dương

Quê quán: Nam Tiến – Nam Trực – Nam Định; Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu: Phó trưởng chi nhánh phía nam Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ Kiểm toán nhà nước.

 


 

Quá trình đào tạo

1.      Đại học:

1.1  Trường Đại học Kinh tế Tp HCM – Hệ đào tạo Tại chức ngành Quản trị Kinh doanh 

1.2  Trường Đại học Bách Khoa Tp HCM – Hệ đào tạo không chính quy ngành Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

2.      Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Không tập trung – Thời gian đào tạo 2007 – 2010

Ngành học: Xây dựng công trình thủy

Nơi học: Trường Đại học Thủy Lợi

Tên luận văn tốt nghiệp: “Nghiên cứu diễn biến nhiệt, ứng suất nhiệt và đề xuất quy trình công nghệ thi công bê tông đầm lăn đập Đồng Nai 4”.

Ngày và nơi bảo vệ đồ án: 3/2010, tại Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy Lợi

Người hướng dẫn: GS.TS Vũ Thanh Te – Trường Đại học Thủy Lợi.

3.      Tiến sĩ:

Hình thức đạo tạo không tập trung; Thời gian đào tạo từ: 12/2010.

Tại trường Đại học Thủy Lợi

 

 Thông tin đề về đề tài

Tên đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở Việt Nam” 

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Thanh Te

                                            PGS.TS. Đỗ Văn Lượng 
Tóm tắt những đóng góp mới của Luận án:

1.   Tìm được các hàm quan hệ cường độ nén theo thời gian, cường độ kéo theo thời gian, biến dạng co ngót theo thời gian và modul đàn hồi theo thời gian của 02 cấp phối bê tông đầm lăn.

2.  Hoàn thiện, bổ sung phần mềm tính nhiệt và ứng suất nhiệt ANSYS và sử dụng làm công cụ tính toán diễn biến nhiệt và ứng suất nhiệt, kiểm định tốc độ thi công hợp lý cho đập bê tông đầm lăn Đồng Nai 4.

 Thông tin chi tiết về luận án tại đây

Biên tập: Bình Dương, Ảnh: Sỹ Nguyên

 

 

Các tin khác