5/6/2016 2:49:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
(TLU) Sáng nay 6/5/2016 Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức cho NCS Nguyễn tiến Thái bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

 

Sáng nay 6/5/2016 Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức cho NCS Nguyễn tiến Thái bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với đề tài:

Nghiên cứu xây dựng mô hình bơm tưới hợp lý vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên ngành: Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước

Mã số: 62  62 30 01

 Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Chí Nguyện

                                    PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

 

 
 
Thông tin  luận án  tiến sĩ  của NCS Nguyễn Tiến Thái

 Nội dung:

1.Toàn văn luận án (thuyết minh, phụ lục)

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, Tiếng Việt)

chi tiết xem tại đây:

 

Thực hiện: Bình Dương

 

 

Các tin khác