Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

NCS Đào Tấn Quy bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường  Hit : 471

3/13/2017 9:34:00 AM

Sáng 13/03, tại Room 5/K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Đào Tấn Quy bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường

NCS Nguyễn Thị Thu Nga bảo vệ luận án tiến sĩ  Hit : 634

2/22/2017 9:36:00 AM

(TLU) Sáng ngày 15/02/2017 NCS Nguyễn Thị Thu Nga đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường tại Room 5 - K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn Đống Đa,Hà Nội.

NCS. Vũ Ngọc Dương bảo vệ LATS cấp trường  Hit : 1045

2/8/2017 9:33:00 AM

Sáng ngày 08/02, tại Room 5/Nhà K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Vũ Ngọc Dương bảo vệ LATS cấp trường

NCS Trần Văn Hiển bảo vệ LATS cấp trường  Hit : 1546

12/20/2016 4:29:00 PM

Chiều ngày 16/12, tại Room 5/Nhà K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Trần Văn Hiển bảo vệ LATS cấp trường

NCS Nguyễn Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường  Hit : 3195

9/16/2016 10:16:00 AM

"Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ bền cho bê tông - bê tông cốt thép của kết cấu bảo vệ mái đê và bờ biển Việt Nam" là tên đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thu Hương.

NCS Doãn Thị Nội bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường  Hit : 2336

9/11/2016 9:49:00 PM

Chiều ngày 09/09, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Doãn Thị Nội bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường.

NCS Nguyễn Văn Sỹ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường  Hit : 2004

9/11/2016 5:39:00 PM

"Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống liên hồ chứa lưu vực Sông Ba" là tên đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Văn Sỹ.

NCS Đỗ Văn Quang bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường  Hit : 2484

9/7/2016 3:51:00 PM

(TLU) Chiều ngày 6/9/2016 vừa qua, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Đỗ Văn Quang bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường.

NCS Nguyễn Tiến Thái bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường  Hit : 5503

5/6/2016 2:49:00 PM

(TLU) Sáng nay 6/5/2016 Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức cho NCS Nguyễn tiến Thái bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Tin về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Ngô Đăng Hải  Hit : 6847

4/26/2016 3:44:00 PM

(TLU) Sáng ngày 24/4/2016 tại Hội trường 123-A1 Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Ngô Đăng Hải bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

12