Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo về Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2017

3/21/2017 11:32:00 AM

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2017. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng.

Thông báo về 02 Chương trình Học bổng Thạc sỹ Đại học Brescia, Italia

3/21/2017 10:02:00 AM

Trường Đại học Brescia, Italia thông báo 02 Chương trình Học bổng Thạc sỹ ngành Công trình và Kỹ thuật Môi trường dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ.

Học bổng PostDoc tại Bỉ năm 2016

4/13/2016 9:57:00 AM

Văn phòng Liên Bang Bỉ về chính sách khoa học (The Belgium Federal Science Policy Office - BELSPO) giới thiệu chương trình học bổng PostDoc dành cho các nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia không thuộc Liên Minh Châu Âu tham gia nhóm nghiên cứu tại Bỉ trong một khoảng thời gian nhất định

Học bổng SEARCA năm học 2017-2018

4/13/2016 9:55:00 AM

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học về Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á (SEARCA-Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture) thông báo về việc cấp học bổng sau đại học năm học 2017-2018 thuộc lĩnh vực nông nghiệp cũng như các lĩnh vực khác có liên quan cho công dân các nước Đông Nam Á.

Học bổng dành cho các cán bộ khoa học nữ của chính phủ Úc

3/16/2016 2:49:00 PM

Phòng HTQT xin gửi đến quý Thầy Cô thông tin học bổng dành cho các cán bộ khoa học nữ của chính phủ Úc

Học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ của chính phủ Nhật Bản

12/18/2015 3:23:00 PM

Trường đại học Kanazawa - Nhật Bản thông tin về học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ của chính phủ Nhật Bản cho năm học 2016

Học bổng tiến sỹ tại Viện Công nghệ Quốc tế Malaysia – Nhật Bản (MJIIT)

10/9/2015 2:09:00 PM

Phòng Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo học bổng toàn phần của chính phủ Nhật Bản và Malaysia để theo học tiến sỹ (3 năm) tại Viện Công nghệ Quốc tế Malaysia - Nhật Bản (Malaysia-Japan International Institute of Technology-MJIIT: http://mjiit.utm.my) nằm trong khuôn viên Kular Lumpur của Trường Đại học Công nghệ Malaysia (bao gồm 3-12 tháng học tại một Trường Đại học của Nhật Bản): Lĩnh vực cấp học bổng: 1. Cơ khí chính xác 2. Hệ thống điện tử 3. Kỹ thuật môi trường và công nghệ xanh 4. Quản lý Công nghệ Số lượng học bổng: 17

Học bổng sau đại học Vanier Canada

10/9/2015 11:31:00 AM

Chính phủ Canada đã thành lập chương trình học bổng sau đại học Vanier Canada (Vanier CGS) từ năm 2008 nhằm nâng cao khả năng của đất nước về thu hút những nghiên cứu sinh cũng như tạo dựng đất nước như 1 trung tâm nghiên cứu chuyên sâu. Những cá nhân được nhận học bổng đã thể hiện khả năng lãnh đạo tốt và thành tích cao trong học tập trong những lĩnh vực: khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật hoặc y tế.

Học bổng Tiến sĩ Hong Kong (Hong Kong PhD Fellowship Scheme)

10/9/2015 11:28:00 AM

Hội đồng tài trợ nghiên cứu Hong Kong (Research Grant Council-RGC) tài trợ Học bổng tiến sĩ Hong Kong (Hong Kong PhD Fellowship Scheme ) tại 8 trường đại học của Hong Kong: City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong Institute of Education, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology, The University of Hong Kong. Cụ thể:

12