3/8/2012 5:37:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Nhiệt liệt chào mừng các Quý vị, các Cô giáo, Thầy giáo và các em sinh viên đến với website của Trường Đại học Thuỷ Lợi!

Với chặng đường hơn 50 năm qua, Trường Đại học Thuỷ lợi đã và đang không ngừng phát triển trở thành một trường đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực có học vấn đại học và trên đại học trong lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Thuỷ lợi - Thuỷ điện và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Website là cánh cửa đi vào thế giới, được xây dựng không chỉ nhằm chuyển tải những thông tin cập nhật về mọi mặt hoạt động, kế hoạch cũng như chiến lược phát triển của Trường Đại học Thuỷ lợi đến với những sinh viên tương lai, những nhà tài trợ... mà bên cạnh đó còn là những thông tin khoa học bổ ích về lĩnh vực thuỷ lợi, thuỷ điện và các ngành liên quan khác, là nơi trao đổi những quan điểm xây dựng, công tác đào tạo của Nhà trường và công tác học tập, sinh hoạt của sinh viên.

Chúng tôi tin tưởng rằng với đóng góp của các Quý vị, các Cô giáo, Thầy giáo và các em Sinh viên - những người tâm huyết với phát triển của Trường Đại học Thuỷ lợi nói riêng và của ngành Thuỷ lợi nói chung, website sẽ càng ngày càng hoàn thiện và mang nhiều nội dung phong phú hơn, trở thành địa chỉ quen thuộc và tin cậy đối với những người quan tâm trong và ngoài ngành.

Kính chúc các Quý vị, các Cô giáo, Thầy giáo và các em Sinh viên sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!