Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Giai đoạn 1986 đến nay: Vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

4/11/2012 2:55:00 PM

Dưới ánh sáng đường lối giáo dục, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi đã đạt được những thành quả to lớn

Giai đoạn 1976-1985 - Lịch sử Phát triển trường Đại học Thủy Lợi

4/11/2012 2:53:00 PM

Đây là thời phát triển khoa học kỹ thuật với quy mô cả nước là một bước ngoặt quan trọng đối với trường Đại học Thủy Lợi. Thời kỳ bắt đầu thực hiện những cải cách trong đào tạo của ngành Đại học.

Giai đoạn 1965-1975 - Lịch sử phát triển Trường Đại học Thủy Lợi.

4/11/2012 2:25:00 PM

Thời kỳ phát triển đặc biệt khó khăn của Nhà trường trong điều kiện cả nước có chiến tranh.

Giai đoạn 1959-1964 - Lịch sử phát triển Trường Đại học Thủy lợi

4/11/2012 2:21:00 PM

Lịch sử là dòng chảy vô tận của thời gian, là điều thiêng liêng mà mỗi con người luôn tự hào khi nhắc đến. Hãy ngược dòng thời gian, cùng sống lại những ngày tháng gian khổ, khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang của Trường Đại học Thủy Lợi trong 50 qua...

Thế hệ lãnh đạo

3/7/2012 5:24:00 PM

Thế hệ lãnh đạo