Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Đề tài cấp cơ sở

1/9/2017 9:31:00 AM

Đề tài cấp cơ sở

Đề tài cấp Bộ, Thành Phố

1/9/2017 9:26:00 AM

Đề tài cấp Bộ, Thành Phố

Kết quả xuất sắc đề tài cấp Nhà nước Nghị định thư Việt Nam - Cộng hòa Pháp

12/16/2014 2:44:00 PM

Kết quả xuất sắc đề tài cấp Nhà nước Nghị định thư Việt Nam - Cộng hòa Pháp

Cải tiến thay thế bể lọc cưỡng bức bằng bể lọc tự rửa trong mô hình cấp nước nông thôn

6/14/2012 2:40:00 PM

Hiện nay công tác vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước nông thôn đặc biệt là bể lọc trong trạm xử lý, đòi hỏi phải có cán bộ chuyên môn và kinh nghiệm.

Danh sách các đề tài khoa học của Nhà trường từ năm 1990 đến năm 2012

6/11/2012 3:38:00 PM

Danh sách các đề tài khoa học của Nhà trường từ năm 1990 đến năm 2012

Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước 2006-2008 "Tích chập tổng quát loại hai đối với các phép biến đổi tích phân"

3/8/2012 2:20:00 PM

Đóng góp các kết quả mới có ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực phép biến đổi tích phân của giải tích toán học. Đây là lĩnh vực nghiên cứu mới lôi cuốn sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà toán học của Nga, Mỹ, Nhật, Canada, Đức, Bồ Đào Nha. Các kết quả nhận được đã công bố trên các tạp chí toán học quốc tế, tạp chí toán học quốc gia, báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc tế và hội nghị khoa học quốc gia.

Quyết định Phê duyệt Chủ nhiệm, Cơ quan chủ trì và kinh phí 03 đề tài bắt đầu thực hiện năm 2007 thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010

3/8/2012 3:02:00 PM

Ngày 07 tháng 05 năm 2007 Bộ Khoa học và công nghệ đã ký quyết định số 711/QĐ-BKHCN về việc Phê duyệt Chủ nhiệm, Cơ quan chủ trì và kinh phí 03 đề tài bắt đầu thực hiện năm 2007 thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010 “Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.” Mã số KC.08/06-10

Đề tài NCKH cơ bản cấp nhà nước 2006 - 2008 - “Ổn định đặc trưng các mô hình ngẫu nhiên”

3/8/2012 2:19:00 PM

Nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực lý thuyết xác suất thống kê cho các giáo viên, tạo môi trường cho hướng dẫn NCS, cao học bảo vệ thành công luận án, thúc đẩy không khí sinh hoạt học thuật trong giáo viên. Các kết quả nghiên cứu sẽ công bố trên các tạp chí đối ngoại của Viện Toán và Hội Toán học Việt Nam và các tạp chí Toán học quốc tế đóng góp cho Nghiên cứu cơ bản về Toán học.

Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp giảm bồi lắng và tăng tuổi thọ dung tích hồ chứa vừa và nhỏ ở Việt Nam"

3/8/2012 5:23:00 PM

Đề tài với mục đích: Đưa ra được các cơ sở khoa học đánh giá nguyên nhân gây bồi lắng và dự báo bồi lắng hồ chứa vừa và nhỏ ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp giảm bồi lắng và tăng tuổi thọ dung tích hồ chứa vừa và nhỏ ở Việt Nam.