Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 29

1/6/2017 3:33:00 PM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ ĐHTL - Lần thứ 29 - Tháng 4/2016

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

12/15/2016 10:46:00 AM

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Quy định

8/27/2015 10:19:00 AM

Quy định

Biểu mẫu

7/10/2015 11:49:00 AM

Biểu mẫu

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 28

7/10/2015 11:44:00 AM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 28

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 27

7/10/2015 11:35:00 AM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 27

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 26

7/10/2015 11:29:00 AM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 26

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 24

7/10/2015 11:14:00 AM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 24

Thông báo số 1 Hội nghị quốc tế "Địa kỹ thuật vì sự phát triển bền vững" - GEOTEC HANOI 2013

12/18/2012 10:52:00 AM

Nối tiếp thành công của hội nghị lần thứ nhất, hội nghị quốc tế "Địa kỹ thuật vì sự phát triển bền vững" sẽ được tổ chức hai năm một lần tại Hà Nội. Hội nghị GEOTEC HANOI 2013 sẽ do Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON (Việt Nam), Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình -VSSMGE (Việt Nam) và Viện công nghệ Châu Á- AIT ( ái Lan) đồng tổ chức, vào ngày 28-29 tháng 11 năm 2013 tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Hội thảo quốc tế về Phát triển nguồn nước và năng lượng tái tạo tại Châu Á lần thứ 2

3/8/2012 3:34:00 PM

Hội thảo quốc tế về Phát triển nguồn nước và năng lượng tái tạo tại Châu Á lần thứ 2 (Water Resources and Renewable Energy development in Asia) được tổ chức tại Đà Nẵng từ 10 – 11 tháng 3 năm 2008.

12