1/10/2017 8:48:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Cơ quan thực hiện/Chủ nhiệm

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

1

Công trình thủy lợi - Quy chuẩn các quy định chủ yếu về thiết kê

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi, ĐH Thủy Lợi

'6/2009

'6/2010

2

Công trình thủy lợi - Quy chuẩn phòng chống lũ ĐB sông Hồng

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi, ĐH Thủy Lợi

'6/2009

'6/2010

3

Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi, ĐH Thủy Lợi

'6/2009

'6/2010

4

Hệ thống công trình thủy lợi - Cấp hạn đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

5

hệ thống công trình thủy lợi - kỹ thuật tưới, tiêu cho cây lương thực và cây thực phẩm

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

6

Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Kỹ thuật quản lý, vận hành, sửa chữa, máy bơm chìm

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

7

Công trình thủy lợi - - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

8

Công trình thủy lợi - Ống xi phông kết cấu thép - Thi công bằng phương pháp hạ chìm tự do - yêu cầu kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

9

Công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuậy phụt vữa và gia cố đê

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

10

Công trình thủy lợi- Xây lát đá - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

11

Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực bằng thép - Thiết kế, chế tạo lắp đặt - yêu cầu kỹ thuật

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

12

Công trình thủy lợi -máy bơm nước - Yêu cầu và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

13

Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

14

Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu cáp - Thiết kế, chế tạo lắp đặt - Yêu cầu kỹ thuật

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

15

Công trình thủy lợi - Phun phủ bảo vệ mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí -Yêu cầu kỹ thuật

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

16

Công trình thủy lợi - Ống xi phông kết cấu thép - Thiết kế chế tạo, kiểm tra, nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

2009

2009

17

Công trình thủy công - Kích thước các lõ thoát nước cửa van chắn nước

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

18

Công trình thủy lợi - Thiết kế cửa van, khe van bằng thép - Yêu cầu ky thuật

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

19

Chế tạo và lắp ráp thết bị cơ khí, kết cấu thép công trình thủy lợi

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

20

Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít - Thiết kế, chế tạo, nghiêm thu, bàn giao- Yêu cầu kỹ thuật

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

21

Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao - yêu cầu kỹ thuật

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

22

Quy hoạch và phát triển thủy lợi - các quy định về thiết kế

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

23

Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

24

Công tác thủy văn trong hệ thống thủy nông

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

25

Công trình thủy lợi - kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

26

Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

27

Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng phương pháp đầm nén

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi - Trường ĐH Thủy lợi

2008

2009

28

Công trình thủy lợi: - Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả cấp thoát nước cho sinh hoạt dân cư

PGS.TS Lê Quang Vinh

2013

2015

29

Công trình thủy lợi: - Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả phòng chống thiên tai

PGS.TS Lê Quang Vinh

2013

2015

30

Công trình thủy lợi: - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu bảo vệ đê biển

PGS.TS Lê Quang Vinh

2013

2015

31

Tiêu chuẩn CTTL: Định mức kiểm định an toàn đập

PGS.TS Nguyễn Bá Uân

2013

2015

32

Tiêu chuẩn CTTL: Tính toán vỡ đập và xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập

PGS.TS Nguyễn Thu Hiền

2013

2015

33

Công trình thủy lợi - Yêu cầu KT thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu bảo vệ đê biển

PGS.TS Lê Xuân Roanh

2014

2015

34

Công trình thủy lợi - tiêu chuẩn đánh gíá hiệu quả tổng hợp

GS.TS Bùi Hiếu

2014

2015

35

Công trình thủy lợi: - Bản đồ ngập lụt hạ lưu trong các tình huống xả lũ – Yêu cầu kỹ thuật

PGS.TS Nguyễn Cao Đơn

2015

2016