Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỰ LÀM VIỆC AN TOÀN ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ CHỨA NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP – GIAI ĐOẠN 2013-2015

2/2/2016 11:46:00 AM

Đề tài: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sự làm việc an toàn đập đất của hồ chứa nước và đề xuất bộ tiêu chí đánh giá an toàn đập. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Phạm Ngọc Quý - Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2013 đến tháng 6/2015 - Cấp quản lý: cấp Bộ

HỘI THẢO KHOA HỌC: THÀNH TỰU MỚI ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP VÀ QUAN NIỆM MỚI VỀ ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN HỖN HỢP (RCC)

2/2/2016 11:07:00 AM

Vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng cục Thủy lợi, Hội đập lớn và PTNT Việt Nam và Tập đoàn điện lực Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về thành tựu mới đánh giá an toàn đập và quan niệm mới về đập bê tông đầm lăn hỗn hợp (RCC).

Hợp tác giữa Khoa Công trình và Cty Viasys VDC Việt Nam

11/9/2015 10:33:00 AM

Với các thỏa thuận hợp tác đã đạt được như trên sẽ giúp cho cán bộ giảng viên, các học viên cao học và các sinh viên trong Khoa có cơ hội tiếp cận với một công nghệ mới của thế giới, mở ra nhiều hướng nghiên cứu khoa học ở các bậc Đại học và Sau đại học.