1/9/2017 9:40:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TT

Tên Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quản lý

Tg bắt đầu

Tg kết thúc

1

Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp KHCN tiên tiến để sử dụng hợp lý nguồn nước khai thác kiểu bậc thang vùng khô hạn Nha Trinh - Lâm Cấm, tỉnh Ninh Thuận

GS.TS Bùi Hiếu

Bộ

1996

1998

2

Nghiên cứu giải pháp quản lý các hồ chứa vừa và nhỏ ở miền Trung để chống hạn trong các năm thiếu nước

PGS.TS Nguyễn Phương Mậu

Bộ

2003

2005

3

Nghiên cứu, đề xuất các cơ sở khoa học cho sử dụng nguồn nước tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững trên hệ thống sông Hồng khi gặp các năm hạn hán

TS. Hoàng Thái Đại

Bộ

2006

2006

4

 Nghiên cứu dự báo hạn hán và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

TS. Nguyễn Đăng Tính

Bộ

2009

2011

5

Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

Bộ

2011

2013

6

Nghiên cứu xây dựng đập dưới đất để trữ nước ngầm nhằm phát triển bền vững TNN ở các khu vực thường xuyên bị hạn, các vùng ven biển và hải đảo

TS. Nguyễn Cao Đơn

Nhà nước

2012

2012

7

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu

GS.TS. Lê Kim Truyền

Bộ

2012

2014