Chương trình Mind Education và Giao lưu Văn hoá giữa Trường ĐH Thuỷ lợi với Liên hiệp Thanh niên Quốc tế

Với mục tiêu đào tạo tinh thần cho các sinh viên, thanh thiếu niên, bồi dưỡng, trang bị kiến thức về đào tạo tinh thần một các toàn diện, nhà sáng lập IYF – tiến sĩ ParkOckSoo có dịp thăm Việt Nam và gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 3/2019. Nhân dịp này, IYF tổ chức chương trình Mind Education và Giao lưu Văn hoá giữa Trường Đại học Thuỷ lợi với Liên hiệp Thanh niên Quốc tế; trong đó tiến sĩ ParkOckSoo sẽ tham gia trình bày một chuyên đề. Cụ thể:

- Thời gian: 18h30 đến 21h00 Thứ tư, ngày 27/3/2019

- Địa điểm: Hội trường T45 – Trường Đại học Thủy lợi

- Thành phần tham dự: Ban giám hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị; Trợ lý các Khoa/ Trung tâm; GVCN kiêm CVHT và sinh viên các lớp trong Trường; các cán bộ, giảng viên có quan tâm…

Lưu ý:

- Các Khoa Công trình, Khoa Kinh tế và Quản lý, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước, Khoa Cơ khí, Khoa Năng lượng, Khoa Công nghệ thông tin: mỗi Khoa cử 100 sinh viên tham dự chương trình; Khoa Thủy văn và tài nguyên nước, Khoa Kỹ thuật Biển, Khoa Môi trường, Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trung tâm Địa tin học: mỗi Khoa/Trung tâm cử 20 - 50 sinh viên tham dự chương trình. Danh sách sinh viên tham dự gửi về P7 trước 15h00 ngày 26/03/2019

- Trợ lý các Khoa/Trung tâm phối hợp với GVCN các lớp thông báo sinh viên có mặt lúc 18h00 ngày 27/03/2019 để ổn định vị trí trong hội trường T45 trước khi diễn ra chương trình.

- Nhà trường sẽ điểm danh sinh viên vào đầu và cuối giờ bằng hình thức chấm vân tay.

Chi tiết thông báo: tại đây