Điều lệ giải bóng rổ nữ sinh viên Hà Nội năm 2018

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại tích cực hưởng ứng phong trào tập luyện hưởng ứng phong trào tập luyện môn bóng rổ trong học sinh, sinh viên. Nhà trường thông báo Điều lệ giải bóng rổ nữ sinh viên Hà Nội năm 2018: tại đây