Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 4 năm 2017

Theo kế hoạch của Nhà trường từ đầu năm học 2016-2017, các lớp hệ chính quy sẽ tổ chức họp lớp tháng 4/2017 vào ngày Chủ nhật 23/4/2017. Để phục vụ cho việc sinh hoạt lớp, Nhà trường gửi tới các lớp thông báo sinh hoạt lớp tháng 4.

Chi tiết xem tại đây

Để phục vụ cho công tác chuyên môn, nhà trường điều chỉnh lịch họp và phòng họp của một số lớp trong tháng 4, các tháng tiếp theo các lớp vẫn họp theo lịch và phòng họp như kế hoạch đầu năm học. Danh sách cụ thể xem tại bảng đính kèm tại đây             

Đề nghị các đơn vị liên quan, CVHT và sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo trên./.