Hướng dẫn thực hiện Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1, năm học 2019-2020

- Từ ngày 02/10/2019 đến ngày 04/11/2019: Sinh viên nộp đơn và hồ sơ theo hướng dẫn tại phòng trực tiếp sinh viên – Phòng CT&CTSV (P.112 / Nhà A1).

- Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 17/11/2019: Nhà trường xét duyệt hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập.

- Ngày 18/11/2019 ÷ 25/11/2019: Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Chi tiết thông báo: tại đây