Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm và lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy kỳ I, năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo Kế hoạch  tổ chức ngày hội việc làm và lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy kỳ I, năm học 2019-2020

Chi tiết: xem tại đây