Thông báo thời gian nộp học phí học kỳ song song và học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Nhà trường thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy.

Lưu ý:

- Sinh viên nộp tiền vào tài khoản ATM tại các chi nhánh của Ngân hàng Viettin Bank.

- Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản thẻ ATM tại Ngân hàng Viettin Bank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí mà không thấy quét học phí thì liên hệ tại Phòng Tài vụ (Tầng 2 - P.217 - Nhà A1) để được giải quyết.

Xem thông báo: tại đây