Thông báo tổ chức thi Olympic cấp trường môn Cơ học kỹ thuật năm 2019

Để tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc môn Cơ học kỹ thuật năm 2020, Bộ môn Cơ học kỹ thuật sẽ nhận đăng ký và tổ chức kỳ thi Olympic môn Cơ học kỹ thuật cấp trường năm học 2019- 2020 với thời gian cụ thể như sau:

1. Bộ môn nhận đăng ký thi Olympic môn học cấp trường không hạn chế số lượng tham gia. Thời hạn nộp danh sách đăng ký thi: trước thứ 4 ngày 09/10/2019. Sinh viên có thể đăng ký tại Bộ môn Cơ học kỹ thuật – Phòng 322 A1; hoặc đăng ký trực tiếp với giảng viên đang dạy mình.

2. Thời gian tổ chức thi cấp trường: 08h00 sáng chủ nhật, ngày 13/10/2019.

3. Địa điểm: Thứ sáu, ngày 11/10/2019 sinh viên sẽ xem SBD và phòng thi tại bảng tin của Bộ môn Cơ học kỹ thuật- P322- A1

4. Nội dung thi chính: Phần Cơ học cơ sở 1 – Tĩnh học

a/ Véc tơ lực 

b/ Mô men của lực

c/ Hợp hệ lực và hệ ngẫu lực

d/ Cân bằng của chất điểm

e/ Cân bằng của vật rắn

f/ Ma sát

g/ Khung và cơ cấu

5. Sau khi có kết quả thi cấp trường, Bộ môn sẽ chọn danh sách để tổ chức ôn tập, và chọn đội tuyển tham gia Olympic môn Cơ học kỹ thuật Toàn quốc năm 2020