Thông báo về điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chương trình liên kết với Đại học Khoa học ứng dụng Koln (CHLB Đức)

Thông báo về điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chương trình liên kết với Đại học Khoa học ứng dụng Koln (CHLB Đức)