Thông báo về việc cấp giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên Học kỳ I năm học 2019 – 2020

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên cấp Giấy xác nhận vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương cho sinh viên trong học kỳ I năm học 2019 – 2020 như sau:

         1. Lớp trưởng các lớp tập hợp một lần “Giấy xác nhận” của sinh viên trong lớp có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương.

- Với sinh viên học tại Hà Nội: nộp tại bộ phận Trực tiếp sinh viên – Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (P.112/ Nhà A1). 

- Với sinh viên học tại Cơ sở Phố Hiến: nộp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên.

2. Thời hạn:

            - Nhận Giấy xác nhận của các lớp: Từ 01/10/2019 đến 10/11/2019.

            - Trả Giấy xác nhận cho các lớp: 05 ngày kể từ sau ngày nộp (không bao gồm ngày nghỉ, ngày Lễ Tết).

Chi tiết thông báo: tại đây