Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Nhà trường tiến hành thu học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy như sau:

Thời gian nộp học phí: Từ ngày 01/6 đến trước ngày 14/6/2017.

Thời gian Ngân hàng quét học phí: 15/6/2017.

Chi tiết: tại đây