Trạm y tế thông báo thời gian thu Bảo hiểm y tế đợt 2

Từ 01/01/2010 đối với nhóm học sinh, sinh viên Luật quy định lộ trình thực hiện từ tự nguyện chuyển sang bắt buộc tham gia BHYT vì vậy sinh viên là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT.

Trạm y tế sẽ tiếp tục thu BHYT đợt 2 trong 3 ngày 21,22,25/11/2019 đề nghị các bạn sinh viên chưa tham gia BHYT (có danh sách kèm theo) khẩn trương đến trạm y tế nộp tiền sau thời hạn trên trạm y tế sẽ gửi danh sách lên nhà trường để xử lý theo quy định hiện hành.

Các sinh viên không tham gia BHYT thì trên hệ thống của BHXH quận và quốc gia sẽ không lưu và cập nhật thông tin cá nhân của các em sẽ ảnh hưởng đến quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi ra trường về công tác tại các đơn vị.

Danh sách sinh viên chưa mua BHYT năm 2020: tại đây