Triển khai lấy bổ sung mẫu vân tay của sinh viên

Để đồng bộ hóa trong công tác quản lý sinh viên toàn trường, Nhà trường thông báo triển khai lấy mẫu vân tay bổ sung cho sinh viên

Xem chi tiết thông báo: tại đây