Đại học công nghệ Nanyang - Singapore đến thăm và làm việc với trường

Theo nội dung hiệp định giữa trường Đại học Công nghê Nanyang - Singapore và trường Đại học Thủy Lợi - Hà Nội, PGS.TS Tan Soon Keat và Bà Chua Lian Heong đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Thuỷ Lợi.

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NANYANG - SINGAPORE

THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Theo nội dung hiệp định giữa trường Đại học Công nghê Nanyang - Singapore và trường Đại học Thủy Lợi - Hà Nội, PGS.TS Tan Soon Keat và  Bà Chua Lian Heong đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Thuỷ Lợi từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2006. Nội dung của các buổi làm việc giữa hai trường bàn về:

- Giảng dạy bằng Tiếng Anh cho khoa Kỹ thuật bờ biển. Hai bên đã bàn bạc về chương trình giáo dục đào tạo bằng tiếng Anh dành cho sinh viên đại học thuộc khoa Kỹ thuật bờ biển, kế hoach này sẽ được đưa ra bàn bạc và thảo luận vào giữa tháng 5/2006. Kế hoạch cuối cùng sẽ được nhất trí cả hai khoa: Xây dựng dân dụng và Kỹ thuật bờ biển sẽ được trình lên lãnh đạo của hai trường để phê chuẩn.

- Nâng cao năng lực giảng dạy  tiếng Anh cho giảng viên Ban ngoại ngữ.  Đoàn trường Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore đã có cuộc thảo luận với giảng viên Ban ngoại ngữ về việc tổ chức các khoá học đào tạo bằng tiếng Anh được tổ chức ở một số nơi trong tháng 7/2006. Mục tiêu của khoá học này nhằm nâng cao toàn diện, tạo môi trường nghe nói cho giảng viên Ban ngoại ngữ.

- Giảng bài về Mô hình chất lượng nước cho ngành Thuỷ văn - Môi trường.

 

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:
PGS.TS Lê Đình Thành-Phó Hiệu trưởng tiếp đoàn tại phòng khách
PGS.TS Vũ Minh Cát-Trưởng Khoa B và bà Chua Lian Heong-ĐH Nanyang, Singapo


Cảnh Thuỳ - P7