Danh sách các cá nhân và tập thể đã đóng góp giúp đỡ bạn Phạm Viết Quang

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường xin chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu, sự sẻ chia gian khó đối với gia đình em Quang trong cơn hoạn nạn của các tập thể và cá nhân.

 

 Danh sách các cá nhân và tập thể đã đóng góp giúp đỡ bạn Phạm Viết Quang:

Stt

Đơn vị, cá nhân

Số tiền

Ghi chú

1

Trường ĐH Thuỷ lợi

3,000,000

g/đ Đã nhận

2

Khoa Quy hoạch & QLHT CT

2,000,000

"

3

Sinh viên ĐH Thuỷ lợi (lần 1)

4,700,000

"

4

T. T Văn hoá Doanh nhân Việt Nam

4,000,000

"

5

T.T Thư viện - ĐH Thuỷ lợi

500,000

"

6

Dịch vụ sinh viên (Đoàn Thanh niên)

300,000

"

7

Công đoàn trường

1,000,000

"

8

Bộ môn Đại số

500,000

"

9

TS Nguyễn Bá Uân

100,000

"

10

Phạm Viết Việt - Cựu sinh viên 38V

100,000

"

11

Thành viên Dự án Sống đẹp Hà Nội

643,000

"

12

Luyện Thị Kim - VPCông đoàn

            100,000

"

13

Lê Thị Nga - P.Tài vụ

            100,000

"

14

Phạm Thị Hà - P. Tài vụ

              50,000

"

15

Dương Thị Huệ - P.Tài vụ

              50,000

"

16

Nguyễn Phương Lan - P.Tài vụ

              50,000

"

17

Lê Thị Thuý - P.Tài vụ

              50,000

"

18

Nguyễn Thị Hoà - P.Tài vụ

              50,000

"

19

Đặng Thị Minh - P.Tài vụ

              50,000

"

20

Hoàng Thị Tâm - P.Tài vụ

              20,000

"

21

Nguyễn Thị Loan - P.Tài vụ

              50,000

"

22

Lê Thanh Tùng - P.Tài vụ

              50,000

"

23

Hoàng Xuân Bách - Đoàn Thanh niên

              50,000

"

24

GS Đào Xuân Học - Hiệu trưởng

            200,000

"

25

Phạm Thanh Bình - Khoa CNTT

            100,000

"

26

Trung tâm Tin học

            500,000

"

27

Sinh viên ĐH Thuỷ lợi (lần 2)

            600,000

(HSV)

28

Nguyễn Thị Thu Nga (BM Thuỷ văn công trình)

            200,000

g/đ nhận

29

Hoàng Xuân Bách - Trích tiền thưởng VTV3

         1,000,000

"

30

PGS Lê Đình Thành - Phó Hiệu trưởng

            100,000

HSV

31

Lê Thanh Thảo - Du học tại Úc (44V cũ)

            100,000

HSV

32

Ng T Thu Giang - TT CB huyện Thanh Trì

            100,000

g/đ nhận

33

Nguyễn Phương Mai - Khoa Mác, Lê nin

            200,000

"

34

Nguyễn Hoàng Hà - VP Tư vấn

              50,000

"

35

Phòng CTCT & QLSV

            500,000

"

36

Đào Tiến Quy - BM Đại số - Khoa CNTT

            100,000

"

37

Trần An Hải - BM Đại số - Khoa CNTT

            200,000

"

38

Sinh viên Khoa Quy hoạch & QLHTCT

         2,200,000

"

39

Quỹ hỗ trợ HS_SV nghèo Hà Nội

         1,000,000

"

40

Công đoàn Cơ sở 2 (CB, GV)

         3,400,000

"

41

Sinh viên Cơ sở 2 (quyên góp)

         2,379,000

"

42

Vũ Hoàng Hưng - BM Thuỷ công

            100,000

"

43

Đấu giá điện thoại Bird

            500,000

"

44

Hội CCB và Sỹ quan dự bị ĐHTL (Ô Động - BV, Ô Lâm- TTKH, Ô Oanh - VLXD, Ô Bình-KCCT, Ô Lượng - Khoa Q, Ô Thành - Khoa Đ)

            400,000

"

45

Bạn đọc Báo Thanh niên

      15,000,000

"

 

Cộng

46,442,000