Hội nghị đại biểu Cán bộ, Viên chức và Tổng kết năm học 2018 – 2019

(TLU) - Năm học 2018-2019, toàn thể cán bộ viên chức (CBVC) và sinh viên (SV) Trường Đại học Thủy lợi tích cực lao động và học tập trong không khí tưng bừng hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước …

Sáng 01/11, tại hội trường T45, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và tổng kết năm học 2018 – 2019. Tham dự hội nghị có NGND.GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, GS. TS Trịnh Minh Thụ – Hiệu trưởng; các thầy cô trong ĐU, BGH, HĐT, BCHCĐ, ĐTN và các đại biểu là cán bộ, giảng viên đại diện cho các đơn vị trong toàn trường.

Đoàn chủ tịch gồm: GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng (ở giữa), PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái - Phó hiệu trưởng (bên trái) và PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng – Chủ tịch Công đoàn trường (bên phải)

Năm học 2018-2019, Trường ĐHTL đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, các hoạt động về cơ bản đều được triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết năm học. Toàn thể CBVC và SV đã không ngừng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường.

Cụ thể, công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đối với CBVC luôn được coi trọng thông qua việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” “trong nội bộ”. Việc thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND của UBND Thành phố về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thành phố, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách hành chính và phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng và công tác sinh viên có nhiều khởi sắc. Trường đã thực hiện việc xây dựng hồ sơ mở ngành, làm các thủ tục cần thiết để được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh và đào tạo 02 ngành gồm: ngành Kỹ thuật ô tô (Đại học) và 01 ngành Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ); xây dựng hồ sơ mở ngành Điện tử - Viễn thông và Ngôn ngữ Anh.

Triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO cho 5 ngành, đồng thời, không ngừng tăng cường khảo sát, nghiên cứu về nhu cầu của người học và của xã hội để nghiên cứu các giải pháp nhằm thu hút sinh viên, học viên các hệ bậc đào tạo. Liên tục đổi mới công tác quảng bá tuyển sinh dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trong năm, Trường cũng hoàn thành công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt kết quả tốt. Tích cực triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo đối với 15 ngành đào tạo, trong đó hoàn thành công tác đánh giá ngoài cho 3 chương trình gồm KTXD Công trình thủy, kế toán, quản lý xây dựng.

Quan tâm đến công tác sinh viên, đặc biệt là cựu sinh viên, từ tháng 8/2018 đến nay, Trường đã triển khai thành lập và kiện toàn 27 Chi hội/ Ban liên lạc cựu SV ở hầu khắp các địa phương trên cả nước.

Đối với hoạt động hợp tác quốc tế, Nhà trường đã ký mới và gia hạn MOU với 16 đối tác, xây dựng và triển khai các dự án ODA, hợp tác song phương với chính phủ các nước như New Zealan, Hà Lan, Nhật Bản…

Cũng trong năm học 2018-2019, Nhà trường đã hoàn thành các nhiệm vụ KHCN gồm: 01 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài theo Nghị định thư, 3 đề tài cấp Bộ,1 đề tài quỹ Nafosted, 45 đề tài cấp cơ sở và đề tài cấp tỉnh. Hầu hết các đề tài đã thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đặt ra. Các giảng viên trong trường đã công bố được 109 bài báo quốc tế, trong đó có 95 bài thuộc danh mục ISI và Scopus.

Bên cạnh đó, các công tác như tổ chức và quản lý, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, xây dựng cơ sở vật chất… cũng được Nhà trường quan tâm một cách chính đáng và toàn diện. Là tiềm lực để Nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra cho năm học tới.

Tại hội nghị, các cán bộ viên chức đã lắng nghe báo cáo tổng kết của Công đoàn Trường Đại học Thủy lợi - tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công đoàn đã phát huy tốt trong việc tham gia Hội đồng trường, hội đồng thi đua, hội đồng khoa học. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và lợi ích chính đáng cho cán bộ, viên chức như: đảm bảo thu nhập hàng tháng cho người lao động, thường xuyên tổ chức thăm hỏi và giúp đỡ các đoàn viên ốm nặng, bệnh tật kéo dài, làm tốt công tác hiếu hỉ. Quan tâm đến cán bộ, viên chức trong các dịp lễ tết, nghỉ hè…

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng trình bày báo cáo tổng kết của Công đoàn trường

Thay mặt Hội đồng trường, NGND.GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch đã báo cáo kết quả giám sát năm 2019 của Hội đồng trường. Về cơ bản, Hội đồng trường nhất trí với nội dung báo cảo của BGH, thời gian sắp tới Hội đồng trường đề nghị BGH tập trung nghiên cứu các giải pháp để tăng cường công tác tuyển sinh, kế hoạch mở ngành đào tạo, thực hiện kế hoạch KĐCL, kiện toàn bộ máy tổ chức…

NGND.GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường trình bày báo cáo

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Ban thanh tra nhân dân (đơn vị có chức năng kiểm tra, giám sát, giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo…) nhiệm kỳ mới 2019 – 2021 đã được bầu với 5 thành viên theo hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết thúc 3 giờ làm việc nghiêm túc, hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và tổng kết năm học 2018 – 2019 đã kết thúc tốt đẹp. Hội nghị thực sự là diễn đàn để toàn thể các cán bộ, viên chức của Nhà trường nói lên tâm tư, nguyện vọng và phát huy tính dân chủ trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường trong giai đoạn mới.

Bích Việt – Minh Thành