Một số hình ảnh về buổi phổ biến, quán triệt Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005

Ngày 28/12/2005, Vụ Pháp chế - Bộ GD&ĐT phổ biến, quán triệt Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005. Đến dự có các thầy cô giáo đại diện Đảng Uỷ, BGH, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Toàn thể GV không có giờ lên lớp, Cán bộ, công nhân viên trong Trường.

Một số hình ảnh về buổi phổ biến, quán triệt Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005