Một số hình ảnh về cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia lớp tập huấn

Thực hiện theo thông báo số 1015/ĐHTL ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Hiệu Trưởng Trường ĐH Thủy Lợi, phòng Tổ chức cán bộ tập hợp danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia lớp tập huấn sử dụng Internet, font Unicode, email,..


DANH SÁCH THAM GIA TẬP HUẤN SỬ DỤNG FONT UNICODE

VÀ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

01

Trần Thúy Lam

Khoa Công trình

02

Nguyễn Văn Toa

03

Phạm Hữu Sy

04

Đinh Thế Mạnh

05

Lê Văn Thịnh

06

Nguyễn Lan Hương

07

Phạm Thị Hương

08

Nguyễn Thị Nga

Khoa Mác - Lênin

09

Trần Văn Nội

Bm CNXHKH

10

Tô Mạnh Cường

11

Cao Thị Nụ

Văn phòng tư vấn

12

Nguyễn Bá Quỳ

13

Nguyễn Hoàng Hà

14

Vũ Văn Trung

Ban Quân sự - Thể dục

15

Trịnh Thái Bằng

16

Nguyễn Việt Anh

Khoa Máy xây dựng

17

Nguyễn Đức Hà

18

Nguyễn Ngọc Huyên

19

Phạm Thị Hạnh

20

Nguyễn Công Nguyên

21

Nguyễn Hữu Tuấn

22

Hồ Sĩ Sơn

23

Nguyễn Đức Ngọc

24

Nguyễn Thị Kim Hiền

25

Dương Kim Huệ

Phòng Tài vụ

26

Lê Thị Thuý

27

Nguyễn Thị Hòa

28

Nguyễn Phong Lan

29

Đặng Thị Minh

30

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Ban Quản lý kí túc xá

31

Đoàn Vũ

32

Phạm Văn Nha

Khoa Tại chức

33

Nguyễn Thị Minh Hải

Phòng Tổ chức cán bộ

34

Hoàng Hồng Liên

35

Nguyễn Xuân Thanh

36

Trần Vũ Hợp

37

Nguyễn Thanh Bình

38

Phạm Thị Thanh Trang

Khoa K

39

Nguyễn Bá Uân

Kinh tế Thuỷ lợi

40

Dương Văn Bá

P7

41

Ngô Oanh Ca

42

Nguyễn Ngọc Ánh

43

Nguyễn Vân Anh

44

Phạm Cảnh Thùy

45

Lê Quang Khải

 

46

Nguyễn Trọng Tài

 

47

Hà Minh Thành

 

48

Phạm Vân Anh

P9

49

Nguyễn Phương Anh

 

50

Vũ Minh Cát

 

51

Nguyễn Ngọc Oanh

Văn phòng Đảng uỷ

52

Đặng Mỹ Hạnh

Công ty Tư vấn

53

Kim Thị Hà

 

54

Nguyễn Văn Lâm

 

55

Nguyễn Hà Phương

 

56

Nguyễn Quốc Hưng

Phòng Hành chính tổng hợp

57

Tạ Diệu Thu

 

58

Đinh Văn Sử

 

59

Dương Văn Tiển

Khoa Sau Đại học

60

Nguyễn Thị Vân

 

61

Lê Văn Tân

Phòng Thiết bị đầu tư

62

Nguyễn Quốc Hùng

 

63

Trần Thị Chì

Phòng Đào tạo

64

Nguyễn Phương Thuý

 

65

Hàn Hoà Bình

Khoa Đ

66

Phạm Thị Nguyệt Nga

 

67

Phạm Thị Thanh Nga

 

68

Phạm Viết Minh

Bảo vệ

69

Vũ Hữu Lan

P1

70

Nguyễn Thanh Hằng

Y tế

71

Đỗ Văn Định

Ban Ngoại ngữ

72

Phạm Văn Yên

P2

73

Bùi Bích Ngọc

Thư viện

74

Hoàng Thị Thanh Thuỷ

 

75

Đặng Thanh Mai

 

76

Nguyễn Phương Trà

 

77

Lê Thị Thìn

 

78

Đặng Tuyết Minh

Khoa Q

79

Nguyễn Thị Hằng Nga

 

80

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Ban XDCL

81

Nguyễn Việt Anh

Bm Cải tạo đất

82

Hoàng Xuân Bách

Đoàn Thanh niên


    Một số hình ảnh về lớp tập huấn