Sinh viên K61 học môn GDQP bằng hình thức trực tuyến

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa III Đợt 4 năm học 2019 – 2020. Khóa học sẽ triển khai các nội dung lý thuyết môn học GDQP K3D4 qua hình thức dạy trực tuyến bằng phần mềm MIRCOSOFT TEAM

1.Hình thức học tập

          - Hình thức học tập: TT GDQP - AN sẽ triển khai các nội dung lý thuyết môn học GDQP K3D4 qua hình thức dạy trực tuyến bằng phần mềm MIRCOSOFT TEAM.

2.Thời gian học tập

          Thời gian: Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 26/04/2020.

          - Tuần 1 từ ngày 13/04/2020 đến 19/04/2020 lớp học cụ thể:

          + Đại đội 1 học buổi chiều từ 13h30 đến 16h30. Lớp GDQPAN_K3Đ4_ĐẠI ĐỘI 1.

+ Đại đội 2 học buổi sáng từ 8h00 đến 11h00. Lớp GDQPAN_K3Đ4_ĐẠI ĐỘI 2.

+ Đại đội 3 học buổi chiều từ 13h30 đến 16h30. Lớp GDQPAN_K3Đ4_ĐẠI ĐỘI 3.

+ Đại đội 4 học buổi sáng từ 8h00 đến 11h00. Lớp GDQPAN_K3Đ4_ĐẠI ĐỘI 4.

- Tuần 2 từ ngày 20/04/2020 đến 26/04/2020 lớp học cụ thể:

+ Đại đội 1; 2; 3; 4 học cả ngày, buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

3. Thành phần sinh viên tham gia học tập

- Toàn bộ sinh viên đã đăng ký môn học GDQPAN khóa III đợt 4 năm học 2019-2020

4. Hình thức đăng nhập vào phòng học trực tuyến đối với sinh viên học môn GDQPAN.

- Theo file hướng dẫn đính kèm TẠI ĐÂY

Đề nghị sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung thông báo trên.

Chi tiết thông báo xem TẠI ĐÂY

Biên tập: Bình Dương