Thông báo tuyển dụng viên chức

Trường Đại học Thủy lợi tuyển dụng 40 chỉ tiêu (39 chỉ tiêu chức danh nghề nghiệp giảng viên; 01 chỉ tiêu chức danh nghề nghiệp kỹ sư)

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Số lượng: 40 chỉ tiêu (39 chỉ tiêu chức danh nghề nghiệp giảng viên; 01 chỉ tiêu chức danh nghề nghiệp kỹ sư), trong đó:

- Xét tuyển đối với ứng viên có trình độ tiến sĩ;

- Ký hợp đồng làm việc đối với ứng viên có trình độ khác

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: TẠI ĐÂY