Trường Đại học Thủy lợi đón chào thập niên mới Hội nhập và Phát triển!

(TLU) - Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban giám hiệu, sự giám sát của Hội đồng Trường, Trường Đại học Thủy lợi đã tiếp tục đẩy mạnh và đưa các hoạt động lên tầm cao mới. Đón chào năm mới 2020, tập thể sư phạm Nhà trường quyết tâm với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển!

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên