Trường Đại học Thủy lợi tiếp và làm việc với GS. James Williams

(TLU) Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế, việc phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là vô cùng cần thiết.

Đó là nội dung được đề cập tại buổi trả lời phỏng vấn với GS. James Williams, đại diện đến từ trung tâm SEAMEO-RIHED, Bangkok về sự tham gia của Trường Đại học Thủy lợi trong đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực ASEAN và tiểu vùng sông Mekong sáng ngày 06/12, tại Phòng khách của trường.

Buổi tiếp và làm việc có GS. TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS Trịnh Minh Thụ - Phó bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng Nhà trường; đại diện các Phòng, Khoa, Trung tâm.

  

 

Khu vực ASEAN hiện nay đang được coi là khu vực năng động với sự phát triển mạnh về kinh tế cùng với sự gia tăng hợp tác giữa các quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia thành viên trong khu vực đã dẫn đến sự chênh lệch về chất lượng nguồn nhân lực. Tiểu vùng sông Mekong bao gồm các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc cũng là vùng nghèo, chậm phát triển ở Đông Nam Á và châu Á, cơ sở hạ tầng yếu kém, đã bị các cuộc chiến tranh kéo dài tàn phá nặng nề, ngay trong tiểu vùng cũng tồn tại sự cách biệt về trình độ phát triển giữa các địa phương.

  

 

Tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Quang Kim đã giới thiệu những nét cơ bản về Trường Đại học Thủy lợi. Theo Giáo sư, chất lượng giáo dục là một phần quan trọng của các mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Những năm qua, Trường Đại học Thủy lợi luôn quan tâm đến việc hợp tác trong giáo dục đối với các nước phát triển như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Lan … thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và trao đổi học thuật; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành Trường Đại học đầu ngành, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nước và là Trung tâm Khoa học Công nghệ có uy tín về Thủy lợi - Thủy điện, Tài nguyên và Môi trường, Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

 

Đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực ASEAN và tiểu vùng sông Mekong để đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện và tiên tiến là mục tiêu quan trọng. Trường Đại học Thủy lợi khẳng định sự tham gia của mình trong hoạt động đào tạo, trao đổi và nghiên cứu khoa học để xây dựng một cộng đồng phát triển.

Bích Việt