HỘI THẢO KHOA HỌC: THÀNH TỰU MỚI ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP VÀ QUAN NIỆM MỚI VỀ ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN HỖN HỢP (RCC)

Vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng cục Thủy lợi, Hội đập lớn và PTNT Việt Nam và Tập đoàn điện lực Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về thành tựu mới đánh giá an toàn đập và quan niệm mới về đập bê tông đầm lăn hỗn hợp (RCC).

Vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng cục Thủy lợi, Hội đập lớn và PTNT Việt Nam và Tập đoàn điện lực Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về thành tựu mới đánh giá an toàn đập và quan niệm mới về đập bê tông đầm lăn hỗn hợp (RCC).

Tại hội thảo, Tiến sĩ Martin Wieland, Chủ tịch Ủy ban động đất trong thiết kế đập thuộc Hội đập lớn thế giới đã trình bày hai báo cáo về “Đứt gãy và gián đoạn địa chất trong nền đập và hồ chứa” và “khái niệm an toàn đập hiện đại và bền vững”. Trong bản báo cáo về “Đứt gãy và gián đoạn địa chất trong nền đập và hồ chứa”, tác giả đã đưa ra nhiều hình ảnh về những đứt gãy và dịch chuyển địa khối gây nguy hiểm mất an toàn đập cùng với hướng dẫn của Hội đập lớn thế giới về tân kiến tạo và tính dễ tổn thương của đập bê tông do chuyển dịch nền; Đồng thời đưa ra những ứng xử địa chấn của những đập tạo hồ chứa lớn. Báo cáo thứ 2 về “khái niệm an toàn đập hiện đại và bền vững”, TS Martin Wieland nêu lên những khái niệm mới về an toàn đập tích hợp các nguy cơ và tiêu chí hiện đại về thiết kế, thi công, quản lý an toàn đập; ông cũng khuyến cáo về kế hoạch khẩn cấp ứng phó với những nguy cơ mất an toàn đập.

Chuyên gia Hội đập lớn thế giới ông Hồ Tá Khanh đưa ra những quan niệm mới về đập bê tông đầm lăn hỗn hợp (RCC), những khuyến cáo khi thiết kế đập RCC phải phù hợp với đặc điểm kỹ thuật của RCC và vật liệu có trong vùng xây dựng đập; Đồng thời nêu lên sự đa dạng mặt cắt ngang đập tùy theo tính chất nền, cốt liệu có trong vùng xây dựng đập để lựa chọn. Tác giả cũng nhấn mạnh tính ưu việt của RCC theo quan điểm mới là sử dụng vật liệu tại chỗ và rút ngắn thời gian thi công là những tiêu chí các nhà tư vấn thiết kế cần ưu tiên lựa chọn.

Toàn bộ các báo cáo đều được đăng tải trên trang website của Hội đập lớn và PTNT VN: http://www.vncold.vn/

GS.TS Lê Kim Truyền