Kết quả thí nghiệm hiện trường phục vụ thi công công trình Cửa Đạt

Bộ môn Thi Công, Khoa Công Trình đã chủ trì hai thí nghiệm quan trọng phục vụ xây dựng công trình Cửa Đạt, Thanh Hóa. Theo văn bản số 969/BNN-XD, ngày 6/4/2007 Thứ Trưởng Nguyễn Ngọc Thuật chính thức phê duyệt thông qua kết quả và cho ứng dụng vào thực tế đối với hai thí nghiệm hiện trường sau đây:

1. Thí nghiệm nổ mìn cấp phối phục vụ đắp đập chính Cửa Đạt.

Chủ nhiệm đề tài:        TS. Lê Văn Hùng

Phó Chủ nhiệm đề tài:  PGS. TS. Bùi văn Vịnh

Cố vấn chuyên môn:    PGS. TS. Lê Đình Chung và PGS. TS. Vũ Văn Tĩnh

Đây là đề tài do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ cho Trường Đai học Thủy lợi. Ban chủ nhiệm và các chuyên gia cố vấn cùng nhiều giảng viên trong Bộ môn Thi Công đã vượt qua nhiều khó khăn về chuyên môn cũng như điều kiện thi công đã thực hiện thành công thí nghiệm đúng đề cương được duyệt, đạt kết quả yêu cầu đặt ra là nổ mìn theo đúng cấp phối yêu cầu thiết kế của đá đắp đập chính Cửa Đạt.

2. Thí nghiệm đầm nén đá đắp đập chính Cửa Đạt

Chủ nhiệm đề tài:        TS. Lê Văn Hùng

Phó Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Roanh

Cố vấn chuyên môn:    PGS. TS. Lê Đình Chung

Đây là đề tài do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ và Phát triển tài nguyên nước, Hội Đập lớn Việt Nam thực hiện. Ban chủ nhiệm và chuyên gia cố vấn cùng nhiều giảng viên trong Bộ môn Thi Công đã được tín nhiệm và tham gia thực hiện từ khâu lập đề cương đến triển khai thực hiện. Tập thể nhóm thực hiện đề tài đã vượt qua nhiều khó khăn về chuyên môn cũng như điều kiện thi công đã thực hiện thành công thí nghiệm đúng đề cương được duyệt, đạt yêu cầu phục vụ sản xuất và chuyển giao công nghệ.

(TS. Lê Văn Hùng, Trưởng Bộ môn Thi Công)