Trường Đại học Thủy lợi hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thiên nhiên và Khoa học Địa lý Trung Quốc.

Từ ngày 29 đến 31 tháng 10 năm 2010, tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc. PGS.TS Lê Đình Thành, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi (WRU) đã tham gia Hội thảo Quốc tế về “Tài nguyên và Môi trường hướng tới phát triển bền vững tiểu vùng Mê công mở rộng

Từ ngày 29 đến 31 tháng 10 năm 2010, tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc. PGS.TS Lê Đình Thành, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi (WRU) đã tham gia Hội thảo Quốc tế về “Tài nguyên và Môi trường hướng tới phát triển bền vững tiểu vùng Mê công mở rộng”. Hội thảo có sự tham dự của hơn 70 nhà khoa học liên quan đến Tài nguyên và Môi trường từ các nước Úc, Đức, Canada, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanma, Trung Quốc, Việt Nam và các Tổ chức quốc tế, trường Đại học như IUCN, Đại học Côn Minh. Ngoài các hoạt động khoa học của Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm triển khai hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực sử dụng, khai thác và quản lý Tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ Môi trường, áp dung các tiến bộ công nghệ như viễn thám và GIS,…

PGS.TS Lê Đình Thành đã tham gia với tư cách đại biểu mời danh dự của Hội thảo và đã trình bày thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan đến khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường với các Viện, Trường và Tổchức tại hội thảo. Phó hiệu trưởng Lê Đình Thành đại diện Trường Đại học Thủy lợi (WRU) đã ký bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nghiên cứu với GS. Shengkui Cheng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài nguyên Thiên nhiên và Khoa học Địa lý (IGSNRR) của Trung Quốc về các lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS trong quản lý lưu vực sông.

Đây là cơ hội phát triển hợp tác nhằm Trường ta mở rộng quan hệ quốc tế trong nghiên cứu khoa học, nâng cao kinh nghiệm và tạo thuận lợi phát triển nguồn nhân lực cho trường.

 

 

Ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa WRU và IGSNRR

 

Lê Đình Thành