TS. Phạm Quang Tú nhận Bằng ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Ngày 16/4/2019, TS. Phạm Quang Tú – Giảng viên bộ môn Địa kỹ thuật cùng các cộng sự đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ trao Bằng độc quyền sáng chế về Ống vách để sản xuất cọc bê tông cốt thép đường kính nhỏ đổ tại chỗ và quy trình sử dụng ống vách để sản xuất cọc bê tông này.

Bằng Độc quyền sáng chế số 20959 cấp theo Quyết định số 27960/QĐ-SHTT, ngày 16/4/2019 và được công nhận cho các chủ bằng:

1. Phạm Quang Tú (VN) Bộ môn Địa kỹ thuật -Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Nguyễn Văn Anh (VN)

3. Phạm Huy Dũng (VN) Bộ môn Địa kỹ thuật -Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ưu điểm của sáng chế:

Giải pháp xử lý nền bằng cọc BT đường kính nhỏ đổ tại chỗ đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế và bảo hộ độc quyền cho thiết bị rung hạ và quy trình tạo ra cọc bê tông đường kính nhỏ đổ tại chỗ.

Sáng kiến được áp dụng trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xử lý nền bằng cọc bê tông đường kính nhỏ đổ tại chỗ, là cơ sở cho việc nghiên cứu đại trà công nghệ xử lý nền; Ứng dụng trong xử lý nền cho các công trình thủy lợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp.

Biên tập: VA