Tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 338/KH - UBATGTQG ngày 31/7/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông (ATGT) năm 2019, với chủ đề “Đã uống ruợu bia - không lái xe”. Căn cứ Công văn số 3547/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 19/8/2019 về việc tham gia liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2019, Nhà trường thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường được biết, tham gia liên hoan phim. Nội dung Liên hoan phim cụ thể xem tại đây.