Thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 như sau:

Xem chi tiết