Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Thời gian thi tuyển: 13, 14 tháng 10 năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Trước ngày 16/9/2018.

Xem Thông báo chi tiết

Phụ lục ngành đúng, ngành gần