Thông báo về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (Khóa 26 đợt 1)

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

Thời gian thi tuyển: 21, 22 tháng 4 năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Trước ngày 18/3/2018.

Xem Thông báo chi tiết

Phụ lục 1