Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ liên kết với ĐH TH Koln (CHLB Đức)

Trường Đại học Thủy lợi thông báo

1. Ngành Đào tạo:

- Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

- Quản lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên

2.  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

3. Thời gian đào tạo: Đào tạo 2 năm theo hình thức tập trung 

Xem thông báo chí tiết