Kế hoạch và quy trình xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 Đại học chính quy năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tới thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2019 vào Trường Đại học Thủy lợi kế hoạch và quy trình xác nhận nhập học như sau:

Thời gian xác nhận nhập học: từ ngày 10/8/2019 đến 17h00 ngày 15/8/2019 thí sinh nộp Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi về trường để xác nhận nhập học (quá thời hạn trên nếu thí sinh không xác nhận nhập học, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển).

Xem chi tiết thông báo