Thông báo các môn thi tuyển sinh trong đào tạo Thạc sĩ

Căn cứ Quyết định số 2076/QĐ-ĐHTL ngày 01/10/2019 về việc ban hành các môn thi tuyển sinh trong đào tạo tạo trình độ thạc sĩ của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi.

Trường Đại học Thủy lợi thông báo các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ như sau: 

Dự thi 03 môn:

  • Môn thi chung cho các ngành: Môn Tiếng Anh
  • Môn thi riêng đối với từng ngành:

STT

Ngành dự thi

Môn thi 1

Môn thi 2

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Sức bền vật liệu

Thí sinh chọn 1 trong các môn thi sau:

  • - Cơ học kết cấu I
  • - Thủy lực

Địa kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình biển

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

2

Kỹ thuật tài nguyên nước

Thủy lực

Thí sinh chọn 1 trong các môn thi sau:

  • - Sức bền vật liệu;
  • - Thủy văn công trình

Kỹ thuật cấp thoát nước

Thủy văn học

3

Khoa học môi trường

 Hóa học môi trường

Môi trường và đánh giá tác động môi trường

Kỹ thuật môi trường

4

Quản lý xây dựng

Tổ chức và quản lý xây dựng

Kinh tế xây dựng

Quản lý kinh tế

Quản trị học

Thí sinh chọn 1 trong các môn thi sau:

  • - Quản lý dự án;
  • - Kinh tế xây dựng

Quản trị kinh doanh

Kinh tế xây dựng

5

Kỹ thuật cơ khí

Cơ học cơ sở I

Kỹ thuật cơ điện

Kỹ thuật điện

6

Công nghệ thông tin

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Ghi chú: Các môn thi  áp dụng từ năm tuyển sinh 2019 riêng ngành Kỹ thuật cấp thoát nước áp dụng từ năm 2020./.