Danh mục ngành nghề đào tạo trình độ VLVH

Danh mục ngành nghề đào tạo trình độ VLVH

Danh mục ngành nghề đào tạo trình độ VLVH

STT Tên ngành đào tạo Khoa quản lý
1 Kỹ thuật công trình xây dựng Khoa Công trình
2 Quản lý xây dựng Khoa Kinh tế
3 Kỹ thuật tài nguyên nước Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước
4 Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước
5 Cấp thoát nước Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước
6 Kế toán Khoa Kinh tế
7 Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế
8 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ Trung tâm địa tin học