Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị TW4 khóa XII và chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách HCM”

(TLU) – Ngày 10/01, tại hội trường T45, Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cho toàn thể cán bộ, Đảng viên.

Tham gia hội nghị có PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương với vai trò là báo cáo viên.Về phía Trường Đại học Thủy lợi có GS.TS Trịnh Minh Thụ - Phó bí thư Đảng ủy- Phó hiệu trưởng Nhà trường; đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các Phòng , Khoa, Ban, các cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú.

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên Nguyễn Viết Thông truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TƯ về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức mạnh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TƯ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác đối với mỗi người phải được thực hiện một cách tự giác, thường xuyên.

 

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Phó bí thư Đảng ủy- Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi cũng nhấn mạnh: xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng, nghiêm túc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...

 
Giáo sự cũng yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu và có trách nhiệm truyền đạt, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận tại đảng bộ, đơn vị mình, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức từ Trung ương đến cơ sở và việc triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất. 
 
Bích Việt - Thanh Bình